امکان ارسال تبلیغاتی پیامک به مخاطبین برنامه پرطرفدار Viber